คุยกันวันพฤหัส กับ ZMF

ถึงแม้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid19 อาจทำให้เราพบเจอกันไม่ได้ แต่ความห่วงใย ใส่ใจ ที่มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ มีต่อสมาชิก และกำลังใจที่สมาชิกมีให้กันละกัน ไม่ได้ลดน้อยลง คุยกันวันพฤหัส กับ ZMF จึงขอเป็นช่องทางในการพูดคุย ให้กำลัง หรือกระทั่งขอความช่วยเหลือ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พบกันได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17:30 น. ที่ Facebook page : Zy Movement Foundation 

ตอนที่ 1 : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แขกรับเชิญ คุณป๊อป กฤชติณท์ วสนาท หรือ Pop Snapshot

มาพูดคุยถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์โควิด ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ และข้อคิดที่น่าสนใจ คือ "ทำในสิ่งที่มีความสุขที่สุดในตอนนี้ เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร" 

Visitors: 64,304