OUR ACTIVITIES / กิจกรรมของเรา

วัตถุประสงค์หลัก

มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2553 ดำเนินงานในทุกมิติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 450,000 คนในประเทศไทย และกว่า 10 ล้านคนในอาเซียน ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ

1. ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวให้ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีแรงบันดาลใจ พร้อมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง จนสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระได้
2. ให้ความรู้ และสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว
3. ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ
4. เผยแพร่ข้อมูล สร้างทัศนติที่ถูกต้องให้แก่สังคม ในการมอบความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ต่อยอดไปจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้

โครงการ ที่มูลนิธิฯ เลือกนำมาดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ และมีองค์ประกอบดังนี้

1. Continuity - ต่อเนื่อง
2. Sustainability - ยั่งยืน
3. Scalability - ขยายได้
4. Transferability - ถ่ายทอดได้ 

LATEST ACTIVITY กิจกรรมล่าสุดของเรา

MOU Signing between "Zy Movement Foundation" (ZMF) and "King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang" (KMITL)

OBJECTIVES :

1. KMITL & ZMF agree to collaborate in develop the Design Thinking in City planning and supporting equipments to help improve quality of life of those who are unable to reach public facilities
2. KMITL & ZMF agree to promote public awareness on Friendly Design through activities organized by ZMF & KMITL which invite members of society to join
3. KMITL & ZMF agree to conduct and support Art & Design activities to build basic knowledge on such skills to project participants
 
Assistant Prof. Dr. Antika Sa-wad-sri : Dean of the School of Architecture, Art, and Design - King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Walter Lee : A Founder of Zy Movment Foundation and a father of a child without leg and arm who inspired the world for Differently-abled
 
Expert Name :
Kamron MaNowWaan Social Entrepreneur from Siam Innovation, a wheelchair expert
Anupong Siri-udomset  Lecturer, Architectural Design / Interior Design from the Oriental Studio
Kecha Thirakomen Director of EEC Academy, a professional expert in mechanical engineering design and construction, fire protection engineering and sanitary engineering for high-rise building
Dr. Teddy Fagerstrom, M.D P&O Expert from CEPO (Alternative session)
Pattanan Choo-Duang Fire Fighter & representative from Bangkok Fire & Rescue Department
- Thanet Sri Thong Luang A parent of child with movement disabilities and Designer

Workshop II ของโครงการ INCLUSIVE FIRE ESCAPE SYSTEM DESIGN COMPETITION for Persons with Disabilities and those who need special care (การแข่งขันออกแบบระบบและ อุปกรณ์หนีไฟในตึกสูงสำหรับผู้พิการ และผู้จำเป็น) และการลงนามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ และ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง School of Architecture, Art, and Design - KMITL พร้อมการสนับสนุนจากภาคเอกชน Novotel Bangkok on Siam Square
 
ด้วย Session ที่เข้มข้น แต่เป็นกันเอง น้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมได้มีโอกาสซักถาม และรับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตามโจทย์ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อนำไปผลิต ต้นแบบอุปกรณ์ เพื่อนำมาแข่งขันในรอบตัดสินชิงรางวัล 100,000 บาท ซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าการชนะการแข่งขัน คือประสบการณ์งานออกแบบอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความจำเป็นพิเศษ อันจะเป็นรากฐานของงาน Friendly Design ในระดับสากลต่อไป
 
ขอขอบคุณ
- ผศ. ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และทีมงาน
- คุณวอลเตอร์ ลี ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ และทีมงาน
- คุณ คำรณ มะนาวหวาน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ผู้ใช้งานจริง จาก Siam Able Innovation SE
- คุณ อนุพงศ์ ศิริอุดมเศรษฐ สถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสถาปัตยกรรม จาก Oriental Studio
- คุณ เกชา ธีระโกเมน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม จาก EEC Academy
- คุณพัทธนันท์ ชูดวง ผู้แทนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
- คุณธเนศ ศรีทองเหลือง ผู้ปกครองเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
- ดร. เท็ดดี้ เฟเกอร์สตรอม ผู้เชี่ยวชาญงานกายอุปกรณ์จาก CEPO prosthetic and orthotic excellent center
 

แบบฟอร์มสมัครร่วมโครงการ

เพื่อการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็ก** ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มูลนิธิซายมูฟเม้นท์จึงขอตั้งข้อตกลงการร่วมกิจกรรมร่วมกัน หากสมาชิกไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมของสมาชิกโดยทันที และสงวนสิทธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดโดยมูลนิธิซายมูฟเม้นท์
Visitors: 64,301