กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 2567 / Up coming Project in 2024

รอประกาศอย่างเป็นทางการ

  • Products form Art for Independent Living Project
    จบลงไปแล้วสำหรับปี 2566 แม้จะเป็นปีแรกหลังจากสถานโควิดผ่านไป กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่เคยต้องชะลอในช่วงวิกฤตดังกล่าวได้กลับมาเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิฯ ...
Visitors: 64,301