2023 ACTIVITIES / กิจกรรมปี 2566

จบลงไปแล้วสำหรับปี 2566 

แม้จะเป็นปีแรกหลังจากสถานโควิดผ่านไป กิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่เคยต้องชะลอในช่วงวิกฤตดังกล่าวได้กลับมาเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2566 นี้

มูลนิธิฯ จึงขอสรุปรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2566 ดังนี้

 

โครงการในปี พ.ศ. 2566

โครงการอบรมนักกายภาพวอยต้า คอร์ส C และ D

โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ครั้งที่ 21 ณ เขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ครั้งที่ 23 ณ เขาทามันทูกู กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ครั้งที่ 24 ณ เขาปีนังฮิลล์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

โครงการพบหมอออนไลน์ จำนวน 5 ครั้ง

โครงการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ จำนวน 3 ครั้ง

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2566

1. เด็กจำนวน

2. ผู้ปกครอง และครอบครัว

3. บุคลากรทางการแพทย์

4. อาสาสมัคร และผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม


งบประมาณที่ใช้ไปในปี พ.ศ. 2566

รอประกาศเป็นทางการจากสำนักงานบัญชี


-------------English Version Below--------------------- 

 

 

 
Visitors: 64,299