ZMF NEWS / ข่าวจากซายมูฟเม้นท์

สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และครอบครัว

P2020/2เปิดรับสมัครเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมครอบครัว เข้าร่วมอบรมธุรกิจอาหาร ZMF Entrepreneurship Project เดือนละ 1-2 ครอบครัว

P2020/1 : เปิดรับสมัครเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ ZMF 2020 Friends Welcoming กิจกรรมจัดที่ มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11:00 - 16:00 น.

------------------------------------------

สำหรับผู้สนับสนุน ผู้บริจาค

 

 

 

------------------------------------------

สำหรับอาสาสมัคร

 

 

 

------------------------------------------

สำหรับภาคีเครือข่าย ที่ต้องการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

 

 

 

------------------------------------------

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับเรา

 

 

 

------------------------------------------