กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2012

   มีนาคม 2012article

จัดงานสัมมนาผู้ปกครอง ในหัวข้อเกี่ยวกับการรักษาและฟื้นฟูสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว

เมษายน 2012article

ประธานมูลนิธิรับเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะครอบครัวดีเด่น

มิถุนายน 2012article

การประชุมสัมมนาประดับชาติในหัวข้อเรื่อง“อนาคตในการรักษาและดูแลเด็กพิการทางสมอง

สิงหาคม 2012article

สารคดีเกี่ยวกับชีวิตน้องซาย และการก่อตั้งมูลนิธิ

ตุลาคม 2012article

 การพาน้องที่พิการด้านการเคลื่อนไหวปีนเขา โดยมีสมาชิก EO ร่วมกันแบกน้อง

ธันวาคม 2012article

จัดกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อน้องที่พิการด้านการเคลื่อนไหว

Page 1/1
1
[Go to top]