กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015


พฤศจิกายน 2015

 โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตคครั้งที่ 3 ณ "ยอดเขาเทวดา" อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ความสูง 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน (เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 20 คน สมาชิกครอบครัว 40 คน อาสาสมัครและทีมงาน 90 คน

สิงหาคม 2015

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี,ศุนย์สิรินธรฯ,องค์การวอยต้าสากล ร่วมกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ จัดการอบรมนักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยจ้ารุ่นที่ 3 หลักสูตรเด็กและผู้ใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2015

กรกฎาคม 2015

 เดือนกรกฎาคม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจับมือกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ร่วมกันจัดงาน สัมมนาทางวิชาการด้าน "เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว" ระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก ที่ประเทศไทย

มิถุนายน 2015

เดือนมิถุนายน  เด็กชาย ซาย ลี เด็กพิการคนแรกของโลก และครอบครัว พิชิตยอดเขาคิลีมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศแอฟริกา ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต (Climb to Change a Life)

เมษายน 2015

เดือนเมษายน สนับสนุนการเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานด้านการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิค Vojta Theraphy ที่ The DRK Children's Hospital เมือง Siegen ประเทศเยอรมนี

Page 1/2
1 2  [Next]
[Go to top]