กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2014


กุมภาพันธ์ 2014article

จัดฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยต้ารุ่นที่ 2

สิงหาคม 2014article

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์จัดฝึกอบรม

ตุลาคม 2014article

ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทย

พฤศจิกายน 2014article

จัดกิจกรรม “ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ครั้งที่ 2” ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

Page 1/1
1
[Go to top]