เรื่องราวประทับใจของพ่อแม่ ที่ต่อสู้เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของลูก

แม่ล้วน -  น้องซันซัน
 

------------------------------------------------------

พ่อฤทธิ์ - น้องเซน
กิจกรรม

วอยต้า (Vojta) article
โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life article
การประชุมทางการแพทย์ article
Moving Forward Family Meeting 2016
2019 ACTIVITIES
ZMF Little Chef - Kid's Cooking Class
Thank you for your support
สนับสนุนสินค้า ZMF