พฤศจิกายน 2015

  โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตคครั้งที่ 3 ณ "ยอดเขาเทวดา" อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ความสูง 1,123 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน (เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 20 คน สมาชิกครอบครัว 40 คน อาสาสมัครและทีมงาน 90 คน

โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต จัดขึ้นโดย มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองผ่านความรักและความเมตตาจาก "ผู้เปลี่ยนชีวิต : LIFE-CHANGERS" จำนวน 80 คน ซึ่งได้ค้นพบศักยภาพแห่งการเป็นผู้ให้โดยการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการร่วมแบกเด็กพิการจำนวน 20 คน พิชิต "ยอดเขาเทวดา" จนสำเร็จ 
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015

สิงหาคม 2015
กรกฎาคม 2015
มิถุนายน 2015
เมษายน 2015
มีนาคม 2015
กุมภาพันธ์ 2015