โครงการระดมทุน

เปิดรับผู้สนับสนุนโครงการ / Sponsorship Opportunities

Fundraise/โครงการระดมทุน  

Photo / Video link 

ภาพ / วิดีโอ ตัวอย่างกิจกรรม

PROJECT

โครงการ

Time Line

วันที่จัดกิจกรรม
Project Cost
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท)
No. of beneficiary
จำนวนเด็กพิการที่เข้าร่วมโครงการ

Cost per person 
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนเด็กพิการ 1 คน 

Status    

 

ZMF's Little Chef

 

ZMF's Little Chef - Kids Cooking Class (5 days course)

April, August, October and December 


 200,000

 

 

      20     

10,000  Active
 
 TBA Soccer Day Camp  17 September 2016  TBA  11  TBA  TBA


VOJTA Refresher Course

For project proposal click

VOJTA Refresher Course

 20 August 2016
333,400
นักกายภาพที่เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด
25 คน 

14,000 / นักกายภาพ 1 คน
Active
           

 
CTCAL #4

For Sponsorship details click    CTCAL #4 

For project proposal
click here
 

 

26 -27 
November 2016 

300,000   30          9,500
*เด็กพิการ 1 คนต้องมีสมาชิกครอบครัว และพี่อาสา 3 คน ช่วยเหลือในการปีนเขา

Active
 


VOJTA#4 A-Course

VOJTA#4 
A-Course

August 2017
500,000 นักกายภาพที่เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด
25 คน 
20,000 / นักกายภาพ 1 คน
TBA


VOJTA#4 B-Course

VOJTA#4
B-Course

February 2018
500,000
นักกายภาพที่เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด
25 คน 

20,000 / นักกายภาพ 1 คน
TBA


VOJTA#4 C-Course

VOJTA#4
C-Course

August 2018
500,000
นักกายภาพที่เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด
25 คน 

20,000 / นักกายภาพ 1 คน
TBA

VOJTA#4
D-Course

February 2019
500,000
นักกายภาพที่เข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด
25 คน 

20,000 / นักกายภาพ 1 คน
TBA