โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life article

 

 

CLIMB TO CHANGE A LIFE MILESTONE


Mountain

Height (Meter)

City /Country

Year

No. of children with movement disabilities

Phukradung

1,316

Loei, Thailand

2012

1

Erawan Water Fall

400

Kanchanaburi, Thailand

2014

5

Kilimanjaro

5,895

Tanzania, Africa

2015

1

Thewada Peak

1,123

Suphanburi, Thailand

2015

20

Penang Hill

833

Penang, Malaysia

2016

34

Khao Dang

725

Prachuab Khiri Khan, Thailand

2016

5

Mount Fuji

3,776

Japan

2016

2

Noen Chang Suek

1,053

Kanchanaburi, Thailand

2016

30

Bukit Gasing Hill

160

Kuala Lumpur, Malaysia

2017

9

10th at Penang Hill
2nd
833 Penang, Malaysia 2017 27
11th COCA&Mango
Tree CSR at
Khao Dang
725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2017 6
12th at Khao Dang 725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2017 7

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #12

 

"..เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ขอโอกาสก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย เพื่อพิสูจน์ศักยภาพที่แท้จริงอีกครั้ง กับ..

12th Climb to Change a Life ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 12.."

 

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560  เขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย Zy Movement Foundation : มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

Disabled kids.jpg

“...แม้จะมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว แต่ความสามารถในการเรียนรู้ของพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัด และหากพวกเขาสามารถผ่านภูเขาครั้งนี้ไปได้ เขาก็จะก้าวผ่านภูเขาชีวิตต่อไปได้ในวันข้างหน้า ขอโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง กับเรา… ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต”

โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัคร โดยการสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมจากภาคสังคมและภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงการให้โอกาส และเห็นความสำคัญของความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งหลังจากจบกิจกรรม จะถูกเรียกว่า “LIFE-CHANGER” หรือ “ผู้เปลี่ยนชีวิต” นับเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย และมีความหมายต่อจิตใจ เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ผ่านการฝึกซ้อม ปีนเขา และขึ้นปีนเขา และมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและครอบครัว จากการพิชิตยอดเขา

 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัวผ่านการพยายามฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจ จนสามารถพิชิตไปด้วยกันกับเด็ก

 3. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ผ่านการเป็นพี่อาสาที่ช่วยพาน้องพิการพิชิตยอดเขา และเป็นผู้สนับสนุนทุนในการจัดโครงการ

A2.jpgDisabled kids2.jpgDisabled kids3.jpg

สถานการณ์เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

ผู้พิการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนกว่าหกสิบล้านคน ยังคงถูกถูกกีดกันและแบ่งแยก ออกจากสังคม  ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สุดท้ายพวกเขาหลายล้านคน จบลงที่การพึ่งพาองค์กรการกุศล และงบประมาณจากรัฐบาลในฐานะผู้พิการที่ต้องพึ่งพิง ทำให้ปัญหาด้านความเท่าเทียมในคุณภาพชีวิตของคนพิการนั้น ยังคงแก้ไขให้สิ้นสุดได้ยาก แต่หากสังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ และเริ่มให้โอกาส พร้อมการสนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจัง จะเป็นการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 450,000 คน หรือกว่า 10,000,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงได้รับความสนใจน้อยที่สุดจากสังคม ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เหมือนเด็กทั่วไปเพราะขาดความมั่นใจ และขาดพื้นที่ที่สนับสนุนอย่างจริงจังจากสังคม การให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตได้ และที่นี่ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถเติบโตไปใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ต่อไปในอนาคต

ทำไมต้องสนับสนุนโครงการนี้

ที่มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เราเชื่อมั่นในตรรกะ “การสอนคนให้รู้จักจับปลา ไม่ใช่หาปลามาให้เขากิน” ความหมายคือ เราจะดำเนินงานในทุกมิติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการให้การรักษา เพิ่มความสามารถ และสิทธิความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตเพื่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรม “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ในครั้งนี้ ไม่ใช่การให้เสื้อผ้า ของใช้ หรืออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายชั่วขณะเหมือน รูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ที่หลายองค์กรเคยทำมา แต่การจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการให้โอกาสเด็กพิการเหล่านี้ได้ค้นพบความสามารถผ่านการพยายามทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง ครอบครัว และคนในสังคม จนสร้างความมั่นใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเปิดกว้างสู่การใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน การสนับสนุนนี้ จึงถือเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนขององค์กร

S_5271656304668.jpg

รายละเอียดโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 12

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ จุดชมวิวเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด  83 คน ประกอบด้วย

 • เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 7 คน

 • สมาชิกครอบครัว 14 คน

 • อาสาสมัครพาน้องพิชิตยอดเขา 42 คน (Life-Changer)

 • ทีมงานอาสาสมัคร 7 คน

 • คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ 5 คน

 • สื่อมวลชน 8 คน จากรายการโต๊ะข่าวกีฬา ช่องสามแฟมมิลี่ และรายการ Special Delivery Thailand, Channel 5 ประเทศสิงคโปร์

รับผิดชอบโครงการโดยมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

 1. นายวอลเตอร์ ลี ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์
 2. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ
 3. นางสาวพูนศรี พสุนิรมล กรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายระดมทุน
 4. นางสาวพัชรี พนาราม กรรมการมูลนิธิฯ เหรัญญิก และเลขานุการ
 5. นางสาวกรวรา อัศวลาภนิรันดร กรรมการมูลนิธิฯ
 6. นางศศมณฑ์ สงวนสิน กรรมการมูลนิธิฯ
 7. นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์ ผู้จัดการโครงการ
 8. นางสาวพิมพ์ชนก นัยนานนท์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 9. นางสาวอรวรรณ คุ่ยขบวน เจ้าหน้าที่ประสานงาน

S_5272252477020.jpg

"...ด้วยความเมตตาของท่าน โปรดมอบโอกาสให้ก้าวเดินใหม่กับเด็กพิการเหล่านี้
ที่ Climb to Change a Life : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 12..."

รายละเอียดแพ็คเกจการสนับสนุน

Sponsorship Benefits

Executive VIP 100,000THB+ VIP 50,000THB+ Executive 30,000THB+  Standard 20,000THB+
Logo on banners 1 1 1 1
Logo on team flags  2  1
Logo on T-Shirts  1  1  0
Pack of photos & video footages for PR  1  1  1
Thank you message with your logo on ZMF facebook and ZMF website 6 months 3 months 2 months 1 months

กรุณตอบรับภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ติดต่อมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

ที่อยู่ 238 ลาดพร้าว ซอย 1 แยก 14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 088 008 1329 และ 02 513 7608  อีเมล์
 project@zmf-asia.org และ zmf.asia@gmail.com 
Line : @zymovement

เพราะ “ความพิการ” ไม่ใช่ภาระ แต่คือ “พลัง”

Disabled kids1.jpg

CLIMB TO CHANGE A LIFE 4#26_00075.jpg


Climb to Change a Life Milestone 

Mountain Height City /Country Year No. of children with movement disabilities No. of volunteers
1st at Phukradung 1,316 Loei, Thailand 2012 1 20
2nd at Erawan Water Fall 400 Kanchanaburi, Thailand 2014 5 40
3rd at Kilimanjaro 5,895 Tanzania, Africa 2015 1 0
4th at Thewada Peak 1,123 Suphanburi, Thailand 2015 20 80
5th at Penang Hill 833 Malaysia 2016 34 134
6th at Khao Dang 725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2016 5 25
7th at Mount Fuji 3,776 Japan 2016 2 40
8th at Noen Chang Suek 1,053 Kanchanaburi, Thailand 2016 30 90
9th at Bukit Gasing Hill with 2.49 km. Hiking distance 160 Kuala Lumpur, Malaysia 2017 9 100
10th at Penang Hill 2nd 833 Malaysia 2017 27 95
11th COCA&Mango Tree CSR at Khao Dang 725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2017 6 33
12th at Khao Dang 725 Prachuab Khiri Khan, Thailand 2017 7 42

We need your SUPPORT!

---------------------------------------------------------

 

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #MyEOMY
9.4.2560
Bukit Gasing Hill, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

 

Climb to Change a Life ครั้งที่ 9 ของโลก จัดโดย MyEO Malaysia & ZMF Malaysia พาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 9 คน พร้อมพี่อาสา 9 กลุ่ม จำนวน 90 คน พร้อมทีม EO / Entrepreneur Organization ผู้จัดงาน 10 คน และ boy scouts อีก 10 กว่าคน พิชิตยอดเขาสำเร็จอีกครั้ง ภายใต้โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต Climb to Change a Life 


ชมรูปเพิ่มเติมที่ Facebook Page : Zy Movement Foundation

 

======================================

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4

26-27.11.2559

เนินช้างศึก หมู่บ้านอีต่อง ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 จบลงอย่างสมบูรณ์โดยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 29 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสา รวมถึงทีมงาน รวมทั้งหมดกว่า 200 ชีวิต ได้ขึ้นไปพิชิตยอดเนินช้างศึกได้ครบทุกคนอย่างปลอดภัย แม้ว่าจะเจออุปสรรคเป็นฝนนอกฤดูที่ตกลงมาตลอดคืน และหยุดก่อนขึ้นปีนเขาเพียง 30 นาที ทุกคนก็ยังมุ่งมั่นที่จะพิชิตยอดเขาไปให้สำเร็จท่ามกลางละอองฝนและสายหมอก ด้วยการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจาก กองร้อยตชดที่ 135  และ สภ. ปิล๊อก

ซึ่งหลังจบกิจกรรมสมาชิกได้ส่งข้อความแสดงความรู้สึกถึงการ "เปลี่ยนชีวิต" จากการ "ปีน" ครั้งนี้เข้ามา เป็นข้อพิสูจน์ว่า "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต" ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่เปลี่ยนทุกมุมมองชีวิตของผู้เข้าร่วม ให้เกิดความเชื่อมั่นในพลังความรักจากครอบครัว พลังของการทำดี พลังแห่งกำลังใจ และความเอื้ออาทรจากคนในสังคม ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ตลอดจนผู้ที่ขาดโอกาส และที่สำคัญที่สุดพัฒนาระดับจิตใจของคนในสังคม เพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไป  

ติดตามอ่านข้อความจากสมาชิกได้ที่นี่
คลิก...

ทั้งนี้ โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 ขอน้อมเกล้าถวายผลดีแห่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้แปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รัชกาลที่ ๙ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องที่ยอดเนินช้างศึก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายใต้คำสัญญาว่า #หนูจะแข็งแรงพ่อไม่ต้องห่วงนอกจากความตั้งใจของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว โครงการนี้จะไม่สามารถสำเร็จลงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนทุกราย และทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักดังนี้
- ขอบคุณ Mango Tree และ COCA ที่ นอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้ว คุณ Trevor MacKenzie ยังพาครอบครัว และพนักงานบริษัทมาร่วมเป็นพี่อาสาในครั้งนี้อีกด้วย
- ขอบคุณ Khon Buri Sugar(KBS)
- ขอบคุณ Siam Connection
- ขอบคุณ Keystone Foods
- ขอบคุณ Smile Heart
- ขอบคุณ Show DC 
- ขอบคุณ SAICO
- ขอบคุณ UFC
- ขอบคุณ Hot Pot
- ขอบคุณ S&P
- ขอบคุณ China Vina 
- ขอบคุณ Power Station Motorsport Company Limited
- ขอบคุณ คุณแฟรงค์ ผู้บริหาร Foodland
และขอบคุณผู้บริจาคทั่วไปท่านอื่นๆ

และขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตลอดกิจกรรม
- กองร้อยตชด.ที่ 135 
- ชาวบ้านหมู่บ้านอีต่องนำโดยผู้ใหญ่อรุณี 
- สภ. ปิล๊อก
- สภ. ทองผาภูมิ
- เขื่อนวชิราลงกรณ์
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

- บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำหัดมหาชน (BTS)

ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์
- ขอบคุณ Chef Kani, Hippo Toasty, Wasbio ที่ร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้อโครงการสำหรับเด็กพิการและครอบครัว
- ขอบคุณศรีฟ้า เบเกอรี่ ที่สนับสนุนเค้กฝอยทองสำหรับวันทำกิจกรรม ทั้งยังส่งพนักงานมาร่วมเป็นพี่อาสากว่าสิบคน
- ขอบคุณ เดอะ วี สคูล ที่สนับสนุนอาหารเย็นสำหรับสมาชิกกว่า 200 คน และขนเชฟมือหนึ่งไปปรุงอาหารให้ถึงที่หมู่บ้านอีต่อง
- ขอบคุณ Kao Commercial ที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ครอบครัว และพี่อาสาได้ถือกลับบ้านเป็นกำลังใจในการร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้
- ขอบคุณ Häagen-Dazs ที่ส่งไอศครีมอร่อยๆมาให้สมาชิกได้ทานกันปิดท้ายกิจกรรมปฐมนิเทศน์
- ขอบคุณ Siam Makro ที่สนับสนุนน้ำดื่ม aro สำหรับวันเดินทางไปทำกิจกรรม

สนใจเป็นผู้สนับสนุนโครงการครั้งต่อไป ติดต่อ
มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์
project@zmf-asia.org 
โทร. 088 008 1329

ติดตามชมภาพบรรยากาศความสำเร็จที่นี่ เร็วๆนี้ 
หรือคลิกที่นี่
FACEBOOK : Zy Movement Foundation

ชมวีดีโอ 6 นาที ของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวที่เข้าร่วมโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตทั้ง 30 คน
ก่อนการปีนเขาจริง "BEFORE CTCAL4"


 


MAIN SPONSORS PHOTOS:

Coming Soon!

 

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------


ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4

26-27.11.2559

เนินช้างศึก หมู่บ้านอีต่อง ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 คน
สมาชิกครอบครัว 60 คน

อาสาสมัครพาน้องพิชิตยอดเขา 90 คน (Life-Changers)
ทีมงานอาสาสมัคร 20 คน
จัดโดยมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ 238 ลาดพร้าว ซอย 1 แยก 14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 088 008 1329 และ 02 513 7608 อีเมล์ zmf.asia@gmail.com

ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#เป็นโครงการปีนเขาประจำปีของมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ ครั้งที่ 4 ในประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 8 ในการจัดโครงการนี้ทั่วโลก

ได้รับความร่วมมือ
จากหมู่บ้านอีต่อง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 
135 ฐานช้างศึก สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดรวม 200 คน

เปิดรับการสนับสนุนเงินทุนการจัดกิจกรรมจากองค์กรที่่เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืนเช่นองค์ของท่าน  เพื่อสานฝันของเด็กพิการเหล่านี้ให้สำเร็จอีกครั้ง ด้วยงบประมาณการจัดกิจกรรมทั้งหมด 450,000 บาท (Sponsor Packages เลื่อนดูด้านล่าง)

ทำไมต้องสนับสนุนโครงการนี้
ที่มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เราเชื่อมั่นในตรรกะ การสอนคนให้รู้จักจับปลา ไม่ใช่หาปลามาให้เขากิน ความหมายคือ เราจะดำเนินงานในทุกมิติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการให้การรักษา เพิ่มความสามารถ และสิทธิความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตเพื่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรม 
ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ในครั้งนี้ ไม่ใช่การให้เสื้อผ้า ของใช้ หรืออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายชั่วขณะเหมือน รูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ที่หลายองค์กรเคยทำมา แต่การจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการให้โอกาสเด็กพิการเหล่านี้ได้ค้นพบความสามารถผ่านการพยายามทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง ครอบครัว และคนในสังคม ไปจนถึงสร้างความมั่นใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเปิดกว้างสู่การใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน การสนับสนุนนี้ จึงถือเป็น ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนขององค์กรรูปแบบกิจกรรม
โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจิตอาสา ซึ่งจะถูกเรียกว่า “LIFE-CHANGERS” หลังจากจบกิจกรรม โดยการฝ่าฟันอุปสรรคผ่านกิจกรรมที่สนุกท้าทาย และมีความหมาย มุ่งหวังวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ผ่านการฝึกซ้อม ปีนเขา และขึ้นปีนเขา และมีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและครอบครัว จากการพิชิตยอดเขา
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัวผ่านการพยายามฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจ จนสามารถพิชิตไปด้วยกันกับเด็ก
3. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ให้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคมผ่านการเป็นพี่อาสาที่ช่วยพาน้องพิการพิชิตยอดเขาและเป็นผู้สนับสนุนทุนในการจัดโครงการกลุ่มเป้าหมาย
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 30 คน พร้อมครอบครัว (จำกัดผู้ปกครอง 2 ท่าน) เพื่อร่วมพิชิตภารกิจครั้งนี้ โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาสาสมัครช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพิชิตยอดเขา (3 คน ต่อเด็กพิการ 1 คน)
อาสาสมัครทีมทำงานจำนวน 20 คน เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างปลอดภัยผู้สนับสนุนทุนการจัดกิจกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการให้เกิดขึ้น และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่มีนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างจริงจัง และยั่งยืน


นิตยสารทางการเงินชื่อดัง FORBES ได้เขียนถึง ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต
อ่านเพิ่มที่ Link  


Sponsorship Benefits


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองแพ็คเกจได้ที่
Sponsorship Booking
ส่งอีเมล์กลับมาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์
มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์
238 ลาดพร้าว ซอย 1 แยก 14 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 099 0909 569, 088 008 1329 และ 02 513 7608 อีเมล์ :
zmf.asia@gmail.com
ก้าวย่างของ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต

 1. ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 1 - พิชิตภูกระดึง ปี 2555

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 1 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัคร 15 คน click ชมภาพเพิ่มเติม

 1. ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 2 - พิชิตน้ำตกเอราวัณ ปี 2557

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 5 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัคร 35 คน click ชมภาพเพิ่มเติม

 1. ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 3 - พิชิตยอดเขาเทวดา ปี 2558

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 20 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัคร 150 คน click ชม Video

 1. Climb to Change a Life - พิชิต Kilimanjaro ทวีปแอฟริกา ปี 2558

เด็กชาย ซาย ลี กลายเป็นคนพิการที่อายุน้อยที่สุดที่พิชิต Kilimanjaro พร้อมครอบครัว ชม Video

 1. Climb to Change a Life - พิชิต Penang Hill ประเทศมาเลเซีย ปี 2559

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 34 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัคร 74 คน ชม Video

 1. Climb to Change a Life - พิชิตเขาแดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 5 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัครผู้นำทางธุรกิจสมาชิก EO (Entrepreneurs' Organization) 21 คนจาก 12 ประเทศทั่วโลก click ชม Video

 1. Climb to Change a Life - พิชิตภูเขาไฟ Fuji ประเทศญี่ปุ่น ปี 2559

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 2 คน พร้อมครอบครัว และพี่อาสาสมัคร 50 คน click ชม video

 

เพราะความพิการ ไม่ใช่ภาระ แต่คือ “พลัง”
A true story - “...ปีนเขายากมาก แต่สนุก และหนูจะไม่รู้เลยว่าหนูสามารถทำมันได้ ถ้าหนูไม่ได้ลอง มันภาคภูมิใจค่ะ…” แบมแบมบอกเราหลังจากลงมาจากยอดเขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย ในโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 3 ปี 2558
ชมคลิปสัมภาษณ์

สี่เดือนก่อนวันปีนเขา กับโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เด็กหญิงแบมแบม เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่กำเนิด เพิ่งผ่านการผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังคดมา เธอยังไม่สามารถเดินได้คล่องตัว แต่ด้วยการสนับสนุนจากพ่อแม่ และความมุ่งมั่นที่จะพิชิตยอดเขาเทวดา ภายใต้โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ได้ เธอจึงหมั่นฝึกฝน ทำกายภาพบำบัด จนสามารถเดินได้ดีขึ้นทันวันที่ปีนเขาพอดี แต่ระหว่างทางขึ้นพิชิตยอดเขาสูง 800 เมตรที่มีความชัน 45 องศา กลายเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเธอ เธอร้องไห้ เพราะความเหนื่อย ล้มตัวลงนอนกับพื้น เกือบจะถอดใจไม่ไปต่อ แต่แล้วเธอก็พิชิตยอดเขาสำเร็จได้ด้วยกำลังใจ และการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถจากพี่ๆอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเธอ วันนั้นเราได้เห็นแววตาแห่งความสำเร็จผ่านหยดน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจในความสามารถของเธอเอง ประกอบกับความเชื่อมั่นในพ่อแม่ว่าจะก้าวไปกับเธอ รวมถึงส่วนสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากพี่อาสาที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนในสังคมที่อยู่รอบตัวเด็กพิการเหล่านี้ จากนี้เป็นต้นไปทั้งเด็กหญิงแบมแบม และครอบครัวจะมีแต่ความมั่นใจในทุกย่างก้าว และพร้อมที่จะเปิดใจค้นหาความสามารถใหม่ของตัวเอง เพื่อดำรงชีวิตอย่างอิสระ และเท่าเทียมต่อไปได้ในสังคม นี่ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#3 พิชิตยอดเขาเทวดา ในปี 2558 ของมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์


ภาพรวมโครงการ
ผู้พิการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนกว่าหกสิบล้านคน ยังคงถูกถูกกีดกันและแบ่งแยก ออกจากสังคมของเขา ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคม สุดท้ายพวกเขาหลายล้านคน จบลงที่การพึ่งพาองค์กรการกุศล และงบประมาณจากรัฐบาลในฐานะผู้พิการ ปัญหาด้านความเท่าเทียมในคุณภาพชีวิตของคนพิการนั้น ยังคงแก้ไขให้สิ้นสุดได้ยาก แต่หากสังคมมีความตระหนักในความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ และเริ่มให้โอกาส พร้อมการสนับสนุนพวกเขาอย่างจริงจัง จะเป็นการเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 450,000 คน หรือกว่า 10,000,000 คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงได้รับความสนใจน้อยที่สุดจากสังคม แต่หากสังคมมีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการให้โอกาสเด็กๆเหล่านี้ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในคุณภาพชีวิตได้ต่อไป และที่นี่ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ให้สามารถเติบโตไปใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ต่อไปในอนาคต

รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ


โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตเริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4” เนินช้างศึก เป็นโครงการที่ 8 โดยมีเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าร่วมโครงการแล้ว 58 คน หลังจากจบโครงการแล้ว นอกจากการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง ถึงแรงบันดาลใจในการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของเด็กพิการเหล่านี้ “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ยังได้รับการยืนยันว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมทุกคน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดฟื้นฟู ทั้งยังมีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (มี MOU)
2. องค์การวอยต้าสากล (มี MOU)
3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (มี MOU)
4. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (มี MOU)
5. โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (มี MOU)
6. สถาบันราชานุกูล

 

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4”

แม้ว่าเด็กๆเหล่านี้จะไม่มีแขนหรือขา แต่พวกเขามีความฝันที่เต็มไปด้วยพลังที่มุ่งมั่น พิสูจน์ได้จาก โครงการ “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต” ที่ผ่านมา 7 ครั้ง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งกำลังขยายความร่วมมือต่อเนื่องไปอีกทั่วโลกในเวลาอันสั้น เราได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า หากเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว สามารถพิชิตเป้าหมายที่ยากเช่นการปีนเขาทั้งที่ไม่มีแขนขาที่สมบูรณ์ได้ พวกเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระ ลดการพึ่งพิง และเท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมได้เช่นกัน เพียงแต่พวกเขาต้องได้รับความเชื่อมั่นและโอกาสจากท่าน จากเรา หากไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนในสังคม โอกาสอาจเข้าไม่ถึงเด็กพิการเหล่านี้ การสนับสนุนนี้ จึงถือเป็น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีที่องค์กรของท่านกำลังจะเข้าสู่ความเป็นผู้นำแห่ง Sustainable Corporate Social Responsibilities (CSR) หรือเป็นองค์กรที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการดำเนินกิจการขององค์กรชั้นนำทั่วโลกแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญกับการตัดสินใจซื้อจากลูกค้า และคู่ค้าขององค์กรอีกด้วย ด้วยการร่วมเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ “ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต#4 เนินช้างศึก” ที่จะมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 คน จะเป็นช่องทางให้คนในสังคม ได้เห็นเจตนารมณ์ขององค์กรของท่าน ผ่านทุกช่องทางสังคมออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีความกว้างและเข้าถึงได้มากที่สุดในยุคปัจจุบัน


“ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4” ที่เนินช้างศึก ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินงานโดยมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ด้วยความร่วมมือจากหมู่บ้านอีต่อง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ฐานช้างศึก สถานีตำรวจภูธรปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดรวม 200 คน แบ่งเป็นเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 คน พร้อมผู้ปกครอง 60 คน อาสาสมัครพาเด็กพิการเดินชึ้นเขา 90 คน (อาสา 3 คน ต่อ เด็กพิการ 1 คน) และทีมทำงานอาสาสมัคร 20 คน รอการสนับสนุนเงินทุนการจัดกิจกรรมจากองค์กรที่่เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืนเช่นองค์ของท่าน  เพื่อสานฝันของเด็กพิการเหล่านี้ให้สำเร็จอีกครั้ง ด้วยงบประมาณการจัดกิจกรรมทั้งหมด 300,000 บาท

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้ โดยเลือกแพ็คเกจการสนับสนุนหน้าต่อไป ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการจองแพ็คเกจได้ที่ Sponsorship Booking และส่งอีเมล์กลับมาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เพราะ “ความพิการ” ไม่ใช่ภาระ แต่คือ “พลัง”

Because they are not “disabled” but only Differently-abled

ตารางกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4 เนินช้างศึก

 

 
หลักการและเหตุผล

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ (Zy Movement Foundation) ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและเป็นอิสระสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งนอกจากจะผลักดันความร่วมมือทางการแพทย์ในระดับประเทศ และนานาชาติให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้ดำเนินโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยตรง และช่วยเสริมสร้างกำลังใจกับตัวเด็กและครอบครัวให้เข้มแข็ง โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต เป็นการพาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูงด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครจิตอาสา ทั้งนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย รวมถึงสร้างกำลังใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้สามารถใช้ชีวิตอิสระในสังคมได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและครอบครัว

2. เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้พิการทางการเคลื่อนไหวใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงสนับสนุนจากครอบครัว

 

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้ปกครองรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลง

 

การดำเนินงาน

1.   ตั้งคณะทำงาน วางแผนงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

2.   ประชาสัมพันธ์โครงการในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 27 พฤศจิกายน 2559

3.   ส่งรายละเอียดโครงการให้องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อขอทุนสนับสนุน

4.   จัดกิจกรรมวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ที่เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

5.   สรุปงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ วันที่ 30 มกราคม 2560

 

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 27 พฤศจิกายน 2559

สถานที่   เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งที่มาของงบประมาณ

จากการสนับสนุนของสปอนเซอร์ และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป 

(สนใจเป็นผู้สนับสนุนติดต่อ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ zmf.asia@gmail.com โทร. 088 008 1329, 02 513 7608 หรือ Click SPONSOR BENEFITS)

 

 ผู้ดำเนินงาน

1.     นายวอลเตอร์ ลี ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

2.     นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ รองประธานมูลนิธิฯ

3.     นางสาวพูนศรี พสุนิรมล กรรมการมูลนิธิฯ ฝ่ายระดมทุน

4.     นางสาวพัชรี พนาราม กรรมการมูลนิธิฯ เหรัญญิก และเลขานุการ

5.     นางสาวกรวรา อัศวลาภนิรันดร กรรมการมูลนิธิฯ

6.     นายกฤษดา ไทธงชัย กรรมการมูลนิธิฯ

7.     นางศศมณฑ์ สงวนสิน กรรมการมูลนิธิฯ

8.     นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์ ผู้ดำเนินโครงการ

9.     นางสาวฌานิดา นิยะพัตร์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน

รายละเอียดของกิจกรรม  

กิจกรรม## โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 “Climb to Change a Life #4”
วัตถุประสงค์     เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือ และให้โอกาสเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและเท่าเทียมในสังคม
รูปแบบกิจกรรม พาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวพร้อมครอบครัวไปพิชิตยอดเขาสูง โดยการช่วยเหลือจากอาสาสมัครจิตอาสา 
ผู้จัดงาน มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ 
สถานที่  เนินช้างศึก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันเวลา  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7:00 น - 20.00 น และค้างคืน 1 คืน 
กลุ่มเป้าหมาย เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 “Climb to Change a Life #4”นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
แหล่งที่มาของรายได้ จากการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ และเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เช่น Website และ Social network รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หรือ โปสเตอร์ และใบปลิว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในสถานที่ต่างๆ

       

__________________________________________________________

 

เปิดรับสมัครทีม "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต" 

ปี 2559 กิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต #4 เนินช้างศึก จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัครแล้ว คุณสมบัติ วิธีสมัคร
14 ม.ค.  ถึง 31 ก.ค. การจองใบสมัครเป็นพี่อาสาสมัครแบกน้อง [Life-Changer] 90 110

·  สามารถแบกหรือประคองเด็กน้ำหนัก 15-25 กก. และเดินขึ้นภูเขาได้อย่างปลอดภั

·  มีสุขภาพดี และมีการฝึกซ้อมเดินขึ้นเขาต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30 นาที

·  มีน้ำใจ พร้อมช่วยเหลือสมาชิกทุกคน ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

·  สามารถเข้าประชุมเตรียมความพร้อม 1 ครั้ง 
(กำหนดวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – อาจมีเปลี่ยนแปลงแต่จะยังอยู่

ในเดือนตุลาคม เหมือนเดิม)

·  สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อติดตามข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่

างสมาชิกได้ตลอด 3 เดือน 
(12 ส.ค. – 30 พ.ย. 2559)

·  ซื้อเสื้อยืดโครงการ ราคา 350 บาท
โอนเข้าบัญชีกสิกรไทย
มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ 
799-2-45467-5

·  แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อยู่ และเขียนความมุ่งหวังที่อยากได้จากโครงการนี้

·  รอรับโปสการ์ดส่งไปหาให้ยืนยันตัวกลับมาในเดือนสิงหาคม

 

7 ส.ค.

**เปิดรับสมัครจริง พี่อาสาสมัครแบกน้อง [Life-Changer]

90 110

[เหมือนด้านบน]

 

**ตามสถิติ เวลาขอยืนยันสิทธิ์ จะมีการสละสิทธิ์ประมาณ40%

มูลนิธิฯ จะส่งโปสการ์ดไปให้คนที่จองใบสมัครไว้เพื่อตอบกลับมายืยยันตัว ถ้าใครสละสิทธิก็จะดึงรายชื่อใหม่ขึ้นมาตามลำดับการจอง
ส.ค. เปิดรับสมัครเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมครอบครัว CTCAL#4 30 0 -  -
วันนี้ ถึง 
31 ก.ค.

 

สมัครเป็นทีมงาน
-ทีมสถานที่

-ทีมอาหาร+ที่พัก

-ทีมการเดินทาง

-ทีมอุปกรณ์+กิจกรรม

 

-ทีมสวัสดิการ,การพยาบาล ความปลอดภัย

 

รายละเอียดทีมงาน

 

15

 


ทีมละ 3 คน

0

·  พร้อมช่วยเหลือสมาชิกทุกคน ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความสามารถในการประสานงาน

·  สามารถเข้าประชุมเตรียมความพร้อมเดือนละ 2 ครั้ง (ส/อา) และร่วมเตรียมงานได้ (เริ่มเดือน กันยายน 2559)

·  สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line เพื่อช่วยแจ้งข่าวสาร และร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่

างสมาชิกได้ตลอด 3เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2559)

กรอกใบสมัครทีมงาน http://www.zmf-asia.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=16

ระบุ ตรงหัวข้อ Expectation from the activity ว่าสมัครเป็นทีมงาน

 

Link ตัวอย่างกิจกรรม ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต / Climb to Change a Life (CTCAL) click


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 CLIMB TO CHANGE A LIFE : ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต อ่านต่อที่นี่...

 

 รายชื่อทีมงาน โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 Climb to Change a Life #4 อ่านต่อที่นี่...

 

รายชื่าสาสมัคร โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 4 Climb to Change a Life #4 อ่านต่อที่นี่
กิจกรรม

วอยต้า (Vojta) article
การประชุมทางการแพทย์ article
Moving Forward Family Meeting 2016
ZMF Little Chef - Kid's Cooking Class
Thank you for your support
เรื่องราวประทับใจของพ่อแม่ ที่ต่อสู้เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของลูก
สนับสนุนสินค้า ZMF