มิถุนายน 2015

 เดือนมิถุนายน  เด็กชาย ซาย ลี เด็กพิการคนแรกของโลก และครอบครัว พิชิตยอดเขาคิลีมันจาโร ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศแอฟริกา ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต (Climb to Change a Life)
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015

พฤศจิกายน 2015
สิงหาคม 2015
กรกฎาคม 2015
เมษายน 2015
มีนาคม 2015
กุมภาพันธ์ 2015