เมษายน 2015

 เดือนเมษายน สนับสนุนการเดินทางไปฝึกอบรมและดูงานด้านการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิค Vojta Theraphy ที่ The DRK Children's Hospital เมือง Siegen ประเทศเยอรมนี
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2015

พฤศจิกายน 2015
สิงหาคม 2015
กรกฎาคม 2015
มิถุนายน 2015
มีนาคม 2015
กุมภาพันธ์ 2015