พฤศจิกายน 2013 article
  • ร่วมมือกับสมาคมเคแล็ปมาเลเซียประจำประเทศไทยในการจัดเลี้ยงอาหารค่ำการกุศล “อาเซียนดินเนอร์ไนท์” โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิชาย มูฟเม้นท์

  • Collaborated with the Kelab Malaysia of Thailand in organizing “the ASEAN Dinner Nite” to help raise funds for Zy Movement Foundation.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2013

มกราคม 2013 article
กุมภาพันธ์ 2013 article
มีนาคม 2013 article
กรกฎาคม 2013 article