กุมภาพันธ์ 2013 article
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีร่วมกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์จัดงานฝึกอบรม นักกายภาพบำบัดหลักสูตรวอยต้ารุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4

  • The 4th training for the first batch of Vojta Therapists in Thailand  with QSNICH.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2013

มกราคม 2013 article
มีนาคม 2013 article
กรกฎาคม 2013 article
พฤศจิกายน 2013 article