การประชุมทางการแพทย์ article

The 5th AMCM in Celebration of the 10th year Medical-Collaboration between Thailand & Germany on​ ​Multi-disciplinary Care for Children with Mobility Impairment 
TOPIC : Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categ​o​rization
 
Date : 21st-23rd August 2019
 
Venues : Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (21st-22nd August) and Rajanukul Institute (23rd August)
 
Registration Fee : 2,000 Baht for Thai participant / 4,000 Baht for Internation participant CLICK
 
 
 
FACEBOOK LINK :
 
========================================================================
The 4th AMCM - Parent Seminar / งานสัมมนาสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่พิการทางการเคลื่อนไหว 9 พฤศจิกายน 2561
 
 
เราจะพัฒนาร่างกายของลูกที่พิการทางการเคลื่อนไหวอย่างไร?
เราจะจัดการการศึกษาของลูกที่พิการทางการเคลื่อนไหวในแบบไหน?
เราจะจัดการกับความเครียดที่เกิดจากการดูแลลูกพิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างไร?

#ครอบครัวซายมูฟเม้นท์ ช่วยหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งประสบการณ์ตรงจากพ่อแม่ผู้ปกครอง นำมาแชร์กันใน The 4th AMCM - Parent Seminar / งานสัมมนาสำหรับผู้ปกครองที่ดูแลบุตรหลานที่พิการทางการเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการ The 4th ASEAN Seminar on Multi-Disciplinary Care for Children with Mobility Impairment (4th AMCM) ที่จัดผ่านไปเมื่อ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม

ในงานสัมมนาครั้งนี้มีการแบ่งปันสาระความรู้และประสบการณ์ เป็น 4 ช่วงคือ
 
VOJTA SESSION
  

ช่วงแรก - "เทคนิควอยต้า นอกจากจะช่วยรักษาเด็ก CP ได้ แล้วยังช่วยป้องกันได้ด้วย"  ได้อย่างไร? นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยด้วยเทคนิควอยต้า เล่าให้เราฟังด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและบำบัดเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวแบบวอยต้า และยังมีความเห็นว่า เทคนิควอยต้าควรได้รับการบรรจุเป็นวิธีการรักษาหลัก และฝากข้อคิดกับเราไว้ว่า "หากมีความเพียร ต้องถูกทาง จึงจะเกิดผลดี" 

ต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์ความเพียร ในการใช้เทคนิควอยต้าในการบำบัดลูกที่พิการทางการเคลื่อนไหว จากที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามพัฒนาการ จนลูกสามารถดูแลตนเองขั้นพื้นฐานได้ได้ จากผู้ปกครอง 2 ท่าน แม่ล้วน และแม่นา ที่สรุป Key Success ของการบำบัดลูกด้วยเทคนิควอยต้าว่า ต้องมีความเชื่อมั่น และมีวินัยในการกดจุดวอยต้าให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ
 
   
 
 
 
VIDEO VOJTA SESSION

EDUCATION SESSION
  
 
ช่วงที่สอง - โอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดย ดร. สามารถ รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฝากแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวไว้ว่า "หากดอกไม้ไม่สวย เราจะไม่แก้ที่ดอกไม้ แต่เราจะแก้ที่สิ่งแวดล้อม" ซึ่งหมายถึงแนวทางการจัดระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ควรปรับเปลี่ยนที่กระบวนการสอน สิ่งแวดล้อมในที่เรียน และผู้สอน จึงจะได้ผลดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้โดยเร็ว เพื่อสนับสนุนโอกาสให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

และปิดช่วงการศึกษาด้วยการแชร์ประสบการณ์จากคุณแม่สองท่าน แม่อ้อย และแม่หลี ซึ่งส่งลูกเข้าเรียนทั้งแบบการศึกษาแบบพิเศษ และการศึกษาแบบเรียนร่วม ที่แบ่งปันว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เห็นตรงกันคือ การให้ตัวเด็กเป็นศูนย์กลางที่จะเรียนรู้ และหาวิธีที่จะทำให้เขาเรียนรู้ได้เหมาะสมตามข้อจำกัดที่เขามี คือทั้งความปลอดภัยทางร่างกาย และสภาพจิตใจ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังของพ่อแม่นั่นเอง 

"อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด"
 
  
 
 
VIDEO EDUCATION SESSION
 
PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT SESSION
   
 
ช่วงที่สาม - คำแนะนำในการจัดการกับสภาพจิตใจ และภาวะทางอารมณ์ของผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่อาจได้รับผลกระทบจากความเหนื่อยล้า ในการดูแลเด็กๆ จนเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ โดย เรือโทหญิง แพทย์หญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร แพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เทคนิคการปรั
บสภาวะทางอารมณ์ไว้ว่า "ต้องยอมรับความจริง และรักษาสุขภาพร่างกายตนเองให้แข็งแรง หยุดพักเมื่อรู้สึกว่าเราเหนื่อยเกินไป" พร้อมสอนเทคนิคการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่
อควบคุมอารมณ์ด้วย
 
VIDEO PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT SESSION
 
Q&A SESSION ช่วงถาม-ตอบ 
   
 
 
VIDEO Q&A SESSION

SPECIAL SESSION ช่วงพิเศษ
  
 
ช่วงพิเศษ - Prof. Frank Braatz กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ปกครอง เล่าถึงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ที่มีกับมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ซึ่งได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ไปในทางที่ดีขึ้น และให้สัญญาว่าปีหน้า จะร่วมมือกันจัดงานสัมมนาทางการแพทย์ที่พิเศษขึ้น เพื่อเป็นการฉลองความสัมพันธ์ที่ดีกับมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ครบ 10 ปี คอยติดตามเราไว้ อย่าให้พลาดนะคะ

Prof. Frank Braatz, Orthopedic surgeon, Paediatric orthopaedic surgeon and Foot surgery จาก University Medical Center Göttingen, Germany และผู้บริจาคเงินก้อนแรกในการก่อตังมูลนิธิซายมูฟเม้นท์
 
CEPO VISIT SESSION
  
 
ช่วงสุดท้าย - เป็นการพาผู้ปกครองไปเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์ หรือ CEPO (Center for Excellence Prosthetics and Orthotics) ได้ชมนวัตกรรมที่ก้าวหน้าของงานกายอุปกรณ์ (แขน-ขาเทียม) จากฝั่งสแกนดิเนเวีย สำหรับบางเคสที่สามารถใช้กายอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม ทำให้เด็กๆสามารถเกิดการเรียนรู้ และใช้ชีวิตอย่างอิสระเต็มศักยภาพได้ สำหรับพ่อแม่ที่สนใจเข้าพบหมอเพื่อทำการตรวจวินิจฉัย ว่าสามารถใช้กายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือพัฒนาการของน้องๆได้หรือไม่ สามารถนัดเข้ารับการตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องโทรไปนัดคิวล่วงหน้า แจ้งว่ามาจากมูลนิธิซายมูฟเม้นท์

นอกจากผู้ปกครองจะได้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลบุตรหลานที่พิการทางการเคลื่อนไหวแล้ว งานสัมมนาครั้งนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้แน่นแฟ้นมากขึ้น รวมถึงการขยายเครือข่ายการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวของมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ออกไป ให้ครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ทั้งประเทศอีกด้วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานสัมมนา ได้แก่
1.โครงการระดมทุนผ่าน Socialgiver
2. คุณพิเชษฐ นิธิวาสิน ผู้บริหารระดับสูงโรงแรมนารายณ์
3. คุณนรินทร์ นิรุตตินานนท์  ผู้บริหารไทย ยูเนียน กรุ๊ป
4. คุณณัฐพล บุญมาศิริ ผู้บริหาร NB Value Link Co., Ltd. น้ำมะพร้าว COCO COOL
และผู้บริจาคท่านอื่นๆ ผ่านโครงการระดมทุนต่างๆของมูลนิธิซายมูฟเม้นท์

พบกับงานสัมมนาผู้ปกครองครั้งต่อไป ในปีหน้า
 
ชมภาพเพิ่มเติมที่เพจ Facebook : Zy Movement Foundation
 
-----------------------------------------------------------------------

THE 4th ASEAN SEMINAR ON MULTIDISCIPLINARY CARE FOR CHILDREN WITH MOBILITY IMPAIRMENT (AMCM) in collaboration with THE ASIAN PROSTHETIC AND ORTHOTIC SCIENTIFIC MEETING (APOSM) at Narai Hotel, Bangkok 7-9 November 2018

For English, Please Scroll Down

 

งานสัมมนาผู้ปกครองในงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ศาสตร์องค์รวม ครั้งที่ 4 / THE 4th AMCM - PARENT SEMINAR 9 November 2018 :

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน :

1. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงิน 650 บาท เข้าบัญชีมูลนิธิซายมูฟเม้นท์ ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 799-2-45467-5

2. ลงทะเบียนออนไลน์จากลิงค์ลงทะเบียนด้านล่าง (กรุณาเตรียมข้อมูลการโอนเงินไว้สำหรับกรอกขณะลงทะเบียน)

3. รอเจ้าหน้าที่มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนที่นี่ / CLICK here for PARENT SEMINAR ONLNE REGISTRATION

  

The 4th AMCM - PARENT SEMINAR at The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 9 November 2018

ขอเชิญผู้ปกครองที่ดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าร่วมงานสัมมนาผู้ปกครองในงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการรักษาฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยใช้ศาสตร์องค์รวม ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment / 4th AMCM) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม มีค่าลงทะเบียน 650 บาท (รวมบุฟเฟต์อาหารเที่ยง และอาหารว่างที่โรงแรม) ลงทะเบียนที่นี่ click 4th AMCM : Parent Seminar

งานสัมมนาผู้ปกครองครั้งนี้จะมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์วอยต้า (VOJTA THERAPY) โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีการแชร์ประสบการณ์การบำบัดเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวจากผู้ปกครองที่ใช้เทคนิควอยต้าบำบัดลูกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโอกาสทางการศึกษาจากสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และมีการแชร์ประสบการณ์ตรงจากผู้ปกครองที่ส่งลูกเข้าเรียนแบบโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ และแบบเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไปกับเด็กที่ไม่พิการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผูู้ปกครองที่ต้องการการต่อยอดพื้นฐานคุณภาพชีวิตให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการทางอารมณ์และจิตใจสำหรับผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ปิดท้ายด้วยการพาชมนวัตกรรมด้านการให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์ (Prosthetic & Orthotic) ที่ Center of Excellence for Prosthetic & Orthotic หรือ CEPO ภายในโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางงานสัมนาผู้ปกครอง

PARENT SEMINAR PROGRAM วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เวลา และ ห้องประชุม หัวข้อ และ วิทยากร ดำเนินรายการโดยคุณช่อผกา วิริยานนท์
8:30 หน้าห้องประชุม LAKSAMI ลงทะเบียน
9:00 - 9:20 ห้องประชุมใหญ่  หัวข้อการแพทย์/ผ่าตัด - Prof. Frank Braatz จาก University Medical Center Göttingen, Germany หัวข้อ "Severe Hindfoot Deformities and the Operative Deconstruction"
9:30 ห้องประชุม LAKSAMI กล่าวเปิดงาน และสรุปเนื้อหาหัวข้อการแพทย์/ผ่าตัดที่บรรยายโดย Prof. Frank Braatz โดยคุณ Walter Lee ประธานมูลนิธิซายมูฟเม้นท์
9:40 - 10:10 ห้องประชุม LAKSAMI หัวข้อการบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคการนวดกดจุดวอยต้า (VOJTA) โดย นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ กรรมการบริหาร และหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
10:10 - 10:40 ห้องประชุม LAKSAMI

ประสบการณ์จากผู้ปกครองที่ใช้เทคนิควอยต้าบำบัดลูกพิการทางการเคลื่อนไหว
- คุณกรวรา
- คุณสุวรรณา

  -----Coffee Break 15 นาที-----
10:40 - 10:50 ห้องประชุม LAKSAMI หัวข้อการศึกษา โดย สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
10:50 - 11:10 ห้องประชุม LAKSAMI ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการศึกษาจากผู้ปกครองเกี่ยวกับบุตรหลานที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว
- การศึกษาแบบเรียนร่วม - 1 ตัวอย่าง
- การศึกษาพิเศษ - 1 ตัวอย่าง
11:10 - 11:30 ห้องประชุม LAKSAMI การจัดการด้านอารมณ์ของผู้ที่ต้องดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดย เรือโทหญิง แพทย์หญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
11:30 - 11:45 ห้องประชุม LAKSAMI ถามตอบ
 ห้องอาหารเวียดนาม -----อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ 1 ชั่วโมง-----
13:00 - 14:00 เดินทางไป Center of Excellence for Prosthetic & Orthotic / CEPO (ผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางเอง)
14:00 - 16:00 Center of Excellence for Prosthetic & Orthotic / CEPO ชมนวัตกรรมด้านการให้บริการเกี่ยวกับ Prosthetic & Orthotic ที่ CEPO
  ----------------จบงานสัมมนา---------------

ลงทะเบียนที่นี่ / CLICK here for Parent Seminar ONLNE REGISTRATION

 


Children with cerebral palsy (CP) experience difficulties in physical movement and the number of children with mobility impairment in South-east Asia is 10,000,000 cases and Zy Movement Foundation is working in all dimensions to improve quality of life for these children.

The key to provide successful treatment for CP children is effective approaches from multidisciplinary team which required professional experience, special expertise skills and good clinical management.

This seminar is an opportunity for representatives in ASEAN community to share their situations, and exchange knowledge among multi-disciplinary team in orthopedics and rehabilitation medicine to enhance professional skills, treatments for patients with mobility impairment and preventative technique by non-surgical / surgical process. The right approaches from experienced experts will encourage these children to seek their own values and improve their quality of life.

The 4th AMCM in collaboration with The Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting / APOSM 2018 - after 3 successful AMCMs which were held in Thailand in 2015, Malaysia in 2016 and Singapore in 2017 with a good response from more than 500 participants from 7 ASEAN countries. This 4th AMCM, as part of the Continuous Professional Development Academic Series, aims to provide insightful and informative knowledge, we will once again be holding lectures and bringing cases study for participants to learn and share with experts from Germany and ASEAN region in collaboration with the Asian Prosthetic Orthotic Scientific Meeting 2018 (APOSM 2018) organized by International Society for Prosthetics and Orthotics, Thailand (ISPO) which allow participants to learn and share with our panel of experts from 13 countries around the world, in collaboration between ISPO - The International Society for Prosthetics and Orthotics and ZMF - Zy Movement Foundation

 

WHY JOIN APOSM 2018 IN CONJUNCTION WITH 4th AMCM?

APOSM 2018 is an opportunity to connect and share knowledge with prosthetic and orthotic professionals from the Asia Pacific region and beyond. From November 7th to 9th in Bangkok, Thailand with the theme of “Prosthetics and Orthotics Empowering Asia”
APOSM 2018 aims to foster cooperation among regional organizations and will explore how WHO, ISPO, ICRC, IC2A and Zy Movement Foundation can work in concert to orchestrate adequate provision of Prosthetics and Orthotics in the region.
The APOSM organizing committee is driven by the belief that  establishing higher education for Prosthetists/Orthotists as well as the  comprehensive multidisciplinary team is essential to quality services in the area.
In line with this, emerging and ongoing issues in education, technical, research and clinical practice  in the P&O field will set the stage for sharing experiences, building partnerships, exploring innovative solutions for the benefit of patients and the profession as a whole.
The key to successful treatment for CP children is effective approaches from multidisciplinary team that will encourage our children in ASEAN to seek their own values and improve their quality of life.

 

Panel of speaker from 13 countries


Zy Movement Foundation (ZMF) as part of the Continuous Professional Development Academic Series, aims to provide insightful and informative knowledge as well as a forum for the exchange of ideas, a chance to network with like-minded colleagues and friends.

 

We sincerely look forward to your participation to learn and share with our panel of experts from around the world.

 

"WE NEED YOUR INVOLVEMENT"

==> More information and submit your on-line Registration for APOSM 2018 CLICK

===> Full program of APOSM 2018 CLICK

 

AMCM MILESTONE
The 1st AMCM - a successful 1st AMCM was held at Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Ministry of Public Health, Thailand in 2015, with a good response from 229 participants from 7 ASEAN countries under the theme of Hip Management in Cerebral Palsy Child.
The 2nd AMCM - with the theme : Management of foot & Ankle in Cerebral Palsy was held at Cheras Rehabilitation Hospital, Malaysia from 13 to 15 July 2016 with a good response from 180 participants from 5 ASEAN countries under the theme of Management of Foot & Ankle in Cerebral Palsy.

 The 3rd AMCM - shared medical knowledge under the theme: Scoliosis and Hip Dysplasia in Children with Mobility Impairment combined with Enabling Village Tour and  Parent’s Workshop - Back you up - The Journey through Spine Surgery was held at KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore from 6 to 8 July 2017 with a good response from 200 participants from 3 ASEAN countries under the theme of Management of Foot & Ankle in Cerebral Palsy.

 

More information and submit your on-line Registration for APOSM 2018 CLICK

Full program of APOSM 2018 CLICK

 

=============================================

 

------------------------------------------------------------------

3rd AMCM 6-8 July 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม Click https://www.kkh.com.sg/ScientificMeeting/Pages/Programme.aspx

Download PDF file here

 

The 3rd ASEAN Seminar on Multi-disciplinary Care for Children with Mobility Impairment (3rd AMCM) 6-7 July 2017 in Singapore, Theme: Beyond the Bend Spinal Issues in Children with Mobility Impairment 

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการระดับอาเซียน ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ KK Woman's and Children Hospital, ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 สมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ scientificmeeting@kkh.com.sg และ zmf.asia@gmail.com

*** ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องส่ง Abstract เพื่อเข้าร่วมการสัมนาภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ***

Downlod abstract form ที่ Link ด้านล่างนี้

 

https://www.kkh.com.sg/ScientificMeeting/Pages/Home.aspx

 

----------------------------------------------------------------------------------

2nd AMCM  13-15 July 2016

 

The 2nd ASEAN Seminar on Multi-disciplinary Care for Children with Mobility Impairment (2nd AMCM) 13-15 July 2016 in Kuala Lumpur, Theme: Management of foot & Ankle in Cerebral Palsy

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการระดับอาเซียน ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ที่ Hospital Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 สมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ amcm.zmf@gmail.com และ zmf.asia@gmail.com

สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผู้ปกครองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสัมมนาจะมีวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สนใจส่งอีเมลล์ขอใบสมัครได้ที่มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ค่ะ zmf.asia@gmail.com

You are cordially invited to participate in The Second ASEAN Seminar on Multi-disciplinary Care for Children with Mobility Impairment (2nd AMCMwith the theme: Management of foot & Ankle in Cerebral Palsy, to be held at Cheras Rehabitation Hospital, Malaysia from 13 to 15 July 2016. 

After a successful 1st AMCM which was held at Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Thailand in 2015, with a good response from 229 participants from 7 ASEAN countries, in collaboration with Zy Movement Foundation (ZMF) as part of the Continuous Professional Development Academic Series, aims to provide insightful and informative knowledge as well as a forum for the exchange of ideas, a chance to network with like-minded colleagues and friends. We sincerely look forward to your participation to learn and share with our panel of experts from Germany and our own ASEAN region.

Among our panel speakers are the following : 

  • The top German university hospitals, Prof. Frank Braatz, Professor for Med. Orthobionik Private University Göttingen and Head Schwerpunkt Orthobionik, University Medical Center Göttingen, Germany and Mr. Merkur Alimusaj, Head of Prosthetics and Orthotics Centre, University Hospital of Heidelberg, Germany
  • The Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Thailand, Dr. Veerasak Thamkunanon, Head of Orthopedic Department and Dr. Ubonwon Wathanadilokul, Head of Physical Medicine and Rehabilitation Department
  • The Cheras Rehabilitation Hospital, Malaysia, Prof. Dr. Abdul Halim Abd. Rashid, Orthopedic Surgeon, Malaysia and Datin Paduka Dr Tunku Nor Ta'ayah Tunku Zubir, Rehabilitation Physician, Malaysia
  • And a special feature with speaker from the International Vojta Society (IVG), Mrs. Fionn Bayley, physiotherapist for “Vojta therapy”, the therapeutic use of reflex locomotion enables elementary patterns of movement in patients with impaired central nervous systems and locomotor system to be restored once more—at least in part—, i.e. they become accessible once more. More than 2,000 children with movement disabilities in Thailand have seen their conditions improved markedly since the inception of this program.
For more information, please contact the secretariat at amcm.zmf@gmail.com or zmf.asia@gmail.com

Please see the flyer for this event for your kind perusal. For registration please Download the form here. 

PRICING EARLY BIRD
Registration before 15 June 2016
NORMAL RATE
Registration after 16 June - 7 July 2016
MOH (Medical Officer and specialist) RM250 RM400
MOH (Paramedics) RM150 RM300
Non MOH (Medical Officer and specialist) RM500 RM650
Non MOH Staff (Paramedics) RM300 RM450
Overseas Participants USD50 USD80

  

Friday, 15 July 2016 : Medical Seminar

7.30 AM-8 AM

Registration

8 AM-10 AM

Introduction Vojta Therapy

Fionn Bayley, Physiotherapist , International Vojta Society Germany

10 AM-10.30 AM

Vojta Therapy-parent perspective

Kornwara Asavalarpnirundon, Thailand

10.30 AM-11 AM

Coffee/Tea Break

11 AM-11.30 AM

Vojta Therapy-Thailand experience

Wirongrong Yasasindhu, Physiotherapist, Thailand

11.30 AM-1 PM

Vojta Theraphy- Life demonstration

Fionn Bayley, Physiotherapist, International Vojta Society, Germany

1 PM-2.45 PM

Closing&Lunch

 

2.45 PM-4.30 PM

Hospital Visit (limited seats available)

----------------------------------------------------------------------------------

The 1st ASEAN seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment (1st AMCM)

ครั้งแรกในประเทศไทย !!! กับการจัดงานสัมมนาทางวิชาการด้าน “เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว” โดยแพทย์ชื่อดังจากยุโรปและผู้เชี่ยวชาญจากอาเซียนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดงาน

ครั้งแรกในอาเซียนกับงานสัมมนาวิชาการ "The 1st ASEAN seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment" ว่าด้วยเรื่องการรวมเอาศาสตร์ต่างๆ ในการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าด้วยกัน โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีจับมือกับมูลนิธิ ซายมูฟเม้นท์ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการรักษาเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว โดยจะเจาะลึกในหัวข้อ “Hip Management in Cerebral palsy child”(การจัดการเกี่ยวกับความผิดปกติของสะโพกในเด็กซีพีเพื่อเปิดประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับประเทศในแถบอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในประเทศ ของตน

งานสัมมนาครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมสยาม 1-3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยมีทันตแพทย์สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและยังได้รับเกียรติจาก ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย คุณพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช  ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประเทศมาเลเซียและประเทศไทย มาร่วมพิธีเปิดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 9:00 – 10:00 น. อีกด้วย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากกลุ่มแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ และนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จาก 4 ประเทศในกลุ่ม ASEAN คือพม่าสิงคโปร์มาเลเซียและไทยเป็นจำนวนรวมกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวจาก University Medical Center Göttingen, University of Heidelberg,International Vojta Society ประเทศเยอรมนี และผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาค ASEAN มาร่วมบรรยาย มีเป้าหมายในการให้องค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้ตัวแทนของประเทศในกลุ่ม ASEAN ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์เรื่องเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศของตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะพร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรณีศึกษาเกี่ยวกับ “Hip Dislocation” (ข้อสะโพกหลุด) และ “Hip Subluxation”(ข้อสะโพกเคลื่อน) จำนวน 6 กรณีศึกษา โดยจะมีการถ่ายทอดกรณีศึกษาจริงบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด

งานสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศาสตร์องค์รวมแห่งการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวต่อไปในอนาคตอันใกล้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ราว 4 แสนคน ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการประชุมในครั้งนี้ทางผู้จัดงานตั้งใจจะจัดให้มีต่อเนื่องทุกปี และในปี 2559 ประเทศมาเลเซียจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต่อไป

    

Download PDF

 

 

 
กิจกรรม

วอยต้า (Vojta) article
โครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต - Climb to Change a Life article
Moving Forward Family Meeting 2016
2019 ACTIVITIES
ZMF Little Chef - Kid's Cooking Class
Thank you for your support
เรื่องราวประทับใจของพ่อแม่ ที่ต่อสู้เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของลูก
สนับสนุนสินค้า ZMF