ABOUT US

ในทุกๆวัน ผู้พิการหลายล้านคนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องพบกับอุปสรรค์ทั้งทางร่างกายและสังคมซึ่งกีดกันพวกเขาจากการใช้ชีวิต

และในบรรดาผู้พิการหลายล้านคนเหล่านี้ เด็ก คือผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยที่สุด แต่ด้วยความเข้าใจในความต้องการของเด็กเหล่านี้รวมไปถึงการศึกษาขั้นตอนกระบวนการรักษาอย่างถูกวิธี เราสามารถที่จะส่งเสริมกระบวนต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ทั้งกระบวนการทางการแพทย์และกระบวนการทางสังคม ในการนี้มูลนิธิซายมูฟเม้นท์ จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งมีอยู่กว่า 450,000 คนในประเทศไทย และประมาณ 10 ล้านคนในประเทศอาเซียน 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เราจึงได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิฯ วัตถุประสงค์หลัก ความมุ่งหวัง ก้าวย่างที่สำคัญของเรา และที่สำคัญอย่างยิ่งท่านจะสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการเหล่านี้ไปกับเราได้อย่างไร

ด้วยการช่วยเหลือจากท่าน เราจะสามารถสร้างความตื่นตัวในสังคมถึงปัญหานี้ เราจะเชื่อมโยงความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้เพิ่มมากขึ้น และด้วยความช่วยเหลือเหล่านี้ เราจะสามารถสร้างสังคมที่ไร้กำแพงให้เกิดขึ้นได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ สามารถติดต่อเราได้ที่ zmf.asia@gmail.com หรือกด like เราบน Facebook ที่ https://www.facebook.com/Zymovement

 

เรารอให้ท่านร่วมเดินหน้าไปกับเรา