มีนาคม 2011 article

 

  • ประสานงานในการส่งทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดไทยเพื่อเข้าร่วมศึกษาที่ประเทศเยอรมนีเป็นระยะเวลา 1 เดือน
  • One Month fellowship for Thai Doctors & Therapists in Germany.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2011

กรกฎาคม 2011 article
สิงหาคม 2011 article