กรกฎาคม 2011 article

 

  • ได้มีการร่วมมือและจัดสัมมนากับดอกเตอร์ แฟรงค์  บาร์ทซ์  ศัลยแพทย์ด้านกระดูก จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไฮเดนแบรก์ เพื่อสาธิตขั้นตอนการผ่าตัดให้ทีมแพทย์ในไทยที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  • Co-operated and held a seminar with Dr. Frank Braatz, Orthopaedic Surgeon from Heidenberg University Hospital, Germany to demonstrate the surgical process to the Thai doctors at Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH) in Thailand.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2011

มีนาคม 2011 article
สิงหาคม 2011 article