มีนาคม 2012 article

 

  • ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์  จัดงานสัมมนาผู้ปกครองในหัวข้อเกี่ยวกับการรักษาและการฟื้นฟูสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว
  • Worked with SNMRC and QSNICH to set up the “Parents Seminar” for families who have children with physical movement disabilities on topics of treatment and rehabilitation.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2012

เมษายน 2012 article
มิถุนายน 2012 article
สิงหาคม 2012 article
ตุลาคม 2012 article
ธันวาคม 2012 article