สิงหาคม 2012 article

 

 

  • สถานีโทรทัศน์ช่อง  3 ประเทศมาเลเซียได้จัดทำและเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์เพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคมซึ่งรายการนี้มีผู้รับชมประมาณ 4 ล้านคนจาก 4 ประเทศด้วยกัน

  • TV Malaysia broadcasted a documentary of ZMF on prime time TV as part of their social awareness program which was viewed by an estimated 4 million viewers across 4 nations.กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2012

มีนาคม 2012 article
เมษายน 2012 article
มิถุนายน 2012 article
ตุลาคม 2012 article
ธันวาคม 2012 article