ธันวาคม 2012 article

 

 

   •   จัดงาน “ปีนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต” โดยได้มีการเชิญครอบครัวของเด็กพิการ รวมไปถึง ทีมอาสาสมัคร และคุณหมอจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยกันแบกเด็กพิการให้มีประสบการณ์ที่ดีบนยอดภูกระดึง จังหวัดเลย

   •   launch the” Climb to Change a Life” Project by inviting the disabled child and his family to have the experience to be on the top of Phukradueng, Loei province with the help of volunteers and doctors from QNICH.

 

  


   

   •   ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยลัยมหิดล  ในการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การรักษาแบบองค์รวมสำหรับผู้พิการแต่กำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งจัดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

   •   collaborated with Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine Siriraj Hoapital to arrange the conference of  Congenital  Anomalies in South East Asia at Faculty of Medicine Siriraj Hoapital.
กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมาในปี 2012

มีนาคม 2012 article
เมษายน 2012 article
มิถุนายน 2012 article
สิงหาคม 2012 article
ตุลาคม 2012 article