WHAT YOU CAN DO

 

มาร่วมกันเป็นหนึ่งพลังที่ช่วยให้เขาเหล่านี้ ได้ดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม
ได้อย่างเท่าเทียมและมีความสุข

 

ร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี :
มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์

 

มาสมัครเป็นทีม “Life Changer” กับเรา ร่วมอาสาช่วยเหลือในกิจกรรมเพื่อน้องๆ เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวกันนะคะ


ร่วมแชร์เรื่องราวการก้าวผ่านอุปสรรคในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นแรงบันดาลให้กับครอบครัวอื่นๆ ที่กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับความท้าทายในการสร้างเสริมพัฒนาการให้น้องๆได้เติบโตอย่างมีอิสระ และช่วยเหลือตนเองได้ต่อไป ***เรื่องราวของท่านจะถูกนำเสนอผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟสบุค ของทางมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ และสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการและครอบครัว