ร่วมงานกับมูลนิธิซายมูฟเมนท์

Zy Movement Foundation is now HIRING !!!

We need "Talented Staffs" with a Big Heart to complete our talented team, working to improve the quality of life of Children with Movement Disabilities : 

POSITIONS : [Full time position / Contract at least 1 year]

FP1. PROJECT COORDINATOR [22,000-25,000฿] Toeic Score 700 & above

FP2. ADMINISTRATOR [16,500-18,000฿] Toeic Score 500 & above

The positions open for anyone with coordinating skills and right attitude about persons with disabilities, college students are welcome and internships available !


As a part of our team you must be

 1. open minded for new working platform, focusing on improving the quality of life of children with movement disabilities,
 2. able to work individually under tight deadlines, with moderate guide line and supervision,
 3. able to give report on your assignment progress at all times,
 4. able to make correspondence in both THAI & ENGLISH relating to the project within 48 hours (phone call, email, Line, whatsapp and others),
 5. able to work overtime & weekend & abroad (occasionally)
 6. able to organize & attend our fundraising activities
 7. able to communicate both Thai & English in writing, reading & speakingTASKS : Project Coordinator

 • coordinate, update progress, conduct information, prepare to organize all projects run and collaborated by Zy Movement Foundation
 • draft related letters in both Thai & English to related partners, supporters, project participants, suppliers & team and follow up throughout the process
 • coordinate, prepare and manage foundation contents to promote on social media and website
 • prepare and update foundation profile to present to related partners and supporters in order to promote foundation works and request funding support
 • ensure all tasks are completed and ready to support the onsite projects
 • others related tasks assigned by the project manager and directors


TASKS : Administrator

 • รวบรวม จัดเก็บ ตรวจสอบ เอกสารสำคัญของมูลนิธิฯ ให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
 • จัดทำ จัดเก็บ และนำส่งจดหมายต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของมูลนิธิฯ
 • จัดทำรายงานการประชุม เตรียมเอกสารการประชุม นัดหมาย แจ้งเตือนการประชุมกับคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง
 • อัพเดทข้อมูลโครงการ และการนัดหมายของมูลนิธิฯ ลงปฏิทิน (Google Calendar) และส่งเชิญผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วม
 • จัดทำ จัดเตรียมเอกสารการรับเงิน จ่ายเงินของมูลนิธิฯ และรวบรวมข้อมูล เอกสารรายรับรายจ่าย เพื่อส่งสำนักงานบัญชี
 • นำส่งภาษี และประกันสังคมทุกเดือนตามรอบ
 • จัดทำ และ update บัญชี Stock สินค้าระดมทุนของมูลนิธิฯ
 • นับกล่องรับบริจาค รวมถึงจัดการดูแลความเรียบร้อย การสั่งผลิต หรือเปลี่ยนกล่องรับบริจาคที่ชำรุด ตามนัดหมาย และรายงานข้อมูลกล่องรับบริจาคให้คณะกรรมการรับทราบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ


To submit your application, please complete 2 steps :

 1. Send in a short video introducing yourself in English with education and working background to INBOX Facebook : Zy Movement Foundation ONLY
 2. Fill out the online application form and wait to be scheduled for an interview


For more information, please contact us via INBOX : Zy Movement Foundation by 31 July 2019. (Only shortlisted candidates will be contacted from Zy Movement Foundation for interview set up within 48 hours after application received)

-----------Looking forward to having you as a part of our TALENTED TEAM-----------
AMCM IN BRIEF 


Children with cerebral palsy (CP) experience difficulties in physical movement and the number of children with mobility impairment in South-east Asia is 10,000,000 cases. 


The key to successful treatment for CP children is effective approaches from multidisciplinary team which required professional experience, special expertise and good clinical management with a lot of input from parent or caretaker.


Zy Movement Foundation, since 2008, has been in collaboration with renowned local and international medical institutes with related expertise, working in all dimensions to improve the quality of life of these children to facilitate them towards independent living.


The AMCM is an opportunity for representatives in ASEAN community to share their challenges, and exchange knowledge among the multi-disciplinary teams in Neuromuscular medicine, Orthopedics, Prosthetics & Orthotics, Rehabilitation medicine and related fields to enhance professional skills, treatments for patients with mobility impairment and preventative technique by non-surgical / surgical process.

The AMCM Milestone :

The 1st AMCM - a successful 1st AMCM was held at Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Ministry of Public Health, Thailand in 2015, with a good response from 229 participants from 7 ASEAN countries under the theme of Hip Management in Cerebral Palsy Child.

The 2nd AMCM - with the theme : Management of foot & Ankle in Cerebral Palsy was held at Cheras Rehabilitation Hospital, Malaysia from July 13th - 15th, 2016 with a good response from
180 participants from 5 ASEAN countries.

The 3rd AMCM - shared medical knowledge under the theme: Scoliosis and Hip Dysplasia in Children with Mobility Impairment combined with Enabling Village Tour and  Parent’s Workshop - Back you up - The Journey through Spine Surgery was held at KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore from July 6th - 8th, 2017 with a good response from 200 participants from
3 ASEAN countries.

The 4th AMCM - in collaboration with The Asian Prosthetics and Orthotics Scientific Meeting (APOSM 2018) during November 7th-9th, 2019 which we successfully gathered almost 300 specialists from 23 countries on the conference and 50 parents of Children with Movement Disabilities in Thailand to learn and share knowledge of treatment and management of Children with Movement Disabilities who have needs for Prosthetical and Orthotical.


The 5th AMCM, as part of the Continuous Professional Development Academic Series, aims to provide insightful and informative knowledge as well as a forum for the exchange of ideas, a chance to network with like-minded colleagues and friends, hoping to bridge the gap between doctor guidelines and patient preferences under the 5th AMCM with the theme of  : 


Multi-Disciplinary Approach to manage Child Mobility Impairment : Patient Centricity with Age Categ​o​rization


Date : August 21st-23rd, 2019

 

Venues : ​

- Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics (for Medical Specialist session August 21st - 22nd) and

- Rajanukul Institute (for Parent Session August 23rd)


The right approaches from experienced experts will encourage these children to seek their own values and improve their quality of life.


Visit the 5th AMCM official site to submit your online- registration click : THE 5th AMCM
We sincerely look forward to your participation to learn and share with our panel of experts from Germany, Sweden and our own ASEAN region.


Sincerely,

The 5th AMCM Committees

The AMCM MILESTONE : 2015 - present


1st AMCM in Thailand : In collaboration with the Queen Sirikit National Institute of Child Health (QSNICH), Ministry of Public Health, Thailand in 2015.


2nd AMCM in Malaysia : In collaboration with Zy Movement Foundation Malaysia and Cheras Rehabilitation Hospital, Ministry of Public Health, Malaysia in 2016.

3rd AMCM in Malaysia : In collaboration with KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore in 2017

 

4th AMCM in Thailand : In collaboration with APOSM 2018, International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), Thailand