โครงการระดมทุน ร่วมกับภาคธุรกิจใจดี

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ เปิดพื้นที่ให้ภาคธุรกิจ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน สำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการร่วมสนับสนุนการระดมทุนกับมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ สามารถติดต่อได้ที่ project@zmf-asia.org หรือ โทร. 088 008 1329

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์

โครงการกล่องรับบริจาคที่ Foodland Supermarket

 

Foodland Supermarket ได้เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อวางกล่องรับบริจาคของมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ ให้เป็นช่องทางการระดมทุนเพื่อการจัดกิจกรรม และดำเนินโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 9 สาขา ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้าของ Foodland Supermarket

    

---------------------------------------------------------------------------

โครงการเค้กฝอยทองเพื่อน้องก้าวเดิน กับ  SRIFA BAKERY

บริษัท ศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด ร่วมสนับสนุนการระดมทุนกับมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ ด้วยโครงการ เค้กฝอยทองเพื่อน้องก้าวเดิน โดยแบ่งยอดขายจากเค้กฝอยทองขนาด 1 ปอนด์ มอบให้มูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของศรีฟ้า เบเกอรี่ ได้มีส่วนในการร่วมสนับสนุนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ผ่านการซื้อสินค้าด้วย

   

---------------------------------------------------------------------------